Địa chỉ: Tổ 12, Phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Cấp cứu 24/7

(0215)115

Hotline

0969.851.717

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Căn cứ kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 03/7/2019 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên, chiều các ngày 6/8 và 7/8/2019, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Vũ Văn Hải – Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc bệnh viện báo cáo những nội dung chính của Nghị quyết TƯ 10 khóa XII của Đảng.

Tại Hội nghị, báo cáo viên Vũ Văn Hải – Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TƯ 10 khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp các đảng viên trong toàn Đảng bộ Bệnh viện nắm chắc những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi các quyết định của Trung ương.

Đồng thời, báo cáo viên tập trung làm rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Những nội dung chính của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/6/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đ/c Vũ Văn Hải một lần nữa đề nghị các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt các nội dung Hội nghị TƯ 10 khóa XII của Đảng, đặc biệt là các đồng chí cấp Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ, lãnh đạo các khoa phòng cần nêu cao tinh thần gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ để các đảng viên, viên chức noi theo./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website