Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
UrlVanBan
TrichYeu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Count= 7
  
1103/QĐ-UBND13/08/200813/08/2008Đinh Tiến DũngQuyết định
V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Y tế    tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
UBND Tỉnh Điện BiênDược phẩm
680Yes13/08/2008
  
11/2018/QĐ-UBND08/02/201818/02/2018Mùa A SơnQuyết định
/portal/VanBan/2018-12/iAHa5zDHtEaSEW1GQĐ 11 UBND tinh.pdf
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Điện Biên
UBND Tính Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết683Yes
  
Số:  15 /2018/TT-BYT30/05/201815/07/2018Phạm Lê TuấnThông tư
/portal/VanBan/2018-12/7-hgi4-3Q0JjISS3THong tu 15.pdf
Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế  giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Bộ Y Tế
Tải về văn bản chi tiết684YesVăn bản chỉ đạo điều hành
  
585/QĐ-BVT04/12/2018Phạm Văn MẫnQuyết định
/portal/VanBan/2018-12/80u5trZDfkynblLzQĐ 585 CV đi  Vv .PDF
VV hành lập hội đồng đánh giá phân loại CB,VC năm 2018
Văn bản nội bộ
Tải về văn bản chi tiết685Yes
  
3494/UBND-KGVX30/11/2018Văn bản nội bộ
/portal/VanBan/2018-12/pv8TvCJRdUGJLCsR3494.doc
V/v hướng dẫn xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực y tế dự phòng
Chính phủ
Tải về văn bản chi tiết686Yes
  
770/QĐ-UBND14/09/2018Mùa A SơnQuyết định
/portal/VanBan/2018-12/4OukzkTldESRCHgX770.doc
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
UBND Tính Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết687Yes
  
378/QĐ-UBND04/05/2018Quyết định
/portal/VanBan/2018-12/vfDPxDxznEKSVjCN378.doc
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng, Dược phẩm, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
UBND Tính Điện Biên
Tải về văn bản chi tiết688Yes