Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
MoTa
  
  
  
  
  
  
  
Yes
http://bvdk.soytedienbien.gov.vn/portal/Photos/zlnkctIlYEm6SwYG1052947_702158093157518_1854940772_o.jpg27/06/2018 11:37 SABenh-vien-Da-khoa-tinh-Dien-Bientgbhw0Trang vàng
  
Bộ trưởng Nguyễn Thị kim Tiến thăm BVĐK tỉnh Điện Biên năm 2015
Yes
http://bvdk.soytedienbien.gov.vn/portal/Photos/enAlozVXmU2mUAWbIMG_8182.jpg15/11/2018 4:23 CHTrang vàng
  
Yes
/portal/Photos/2SyWgFHi8ECjA9sfBV10.JPG15/11/2018 4:26 CHTrang vàng