Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Tư vẫn

HoVaTen

Sùng A Phong

DiaChi

Tủa Thàng - Tủa Chùa - Điện Biên

CMT

040586856

SoDienThoai

0911496185

Email

fooxyooj258@gmail.com

NoiDung

Thưa bác sĩ em bị đau lưng dc gần 1 năm. Trước đó em có ra khám chỗ Phòng khám Thanh Hải ở Tỉnh e có đi chụp X-Quang kết quả là : Quá phát mỏm ngang L5  đến hiện tại đau chỗ tháp lưng xuống chân trái bh di chuyển rất khó đau buốt lắm bác sĩ có thể cho em biết vì sao như vx ạ và cho e bt cách điều trị ạ

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Giới tính

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

17/06/2020 11:01 SA

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 17/06/2020 11:01 SA by System Account
Last modified at 17/06/2020 11:01 SA by System Account