Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

:

Faq: Dịch vụ sàng lọc trước sinh

Title

Dịch vụ sàng lọc trước sinh

HoVaTen

Nguyễn Thị Phương Thảo

DiaChi

Tổ dân phố 5 phường Thanh Bình

CMT

040418937

SoDienThoai

0377123777

Email

thaorua.napa@gmail.com

NoiDung

Cho mình hỏi là ở Điện Biên có dịch vụ sàng lọc trước sinh double test và triple test chưa ạ? Và mẹ bầu có thể làm ở đâu ạ? Mình cảm ơn.

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Mang thai và sinh sản

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

15/03/2020 8:56 CH

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 15/03/2020 8:56 CH by System Account
Last modified at 15/03/2020 8:56 CH by System Account