Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Việt Anh

DiaChi

 

CMT

 

SoDienThoai

0904656504

Email

 

NoiDung

Em chào bác sỹ,
Bác sỹ cho em hỏi Bệnh viện có thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu cho nam giới trưởng thành không ạ?
Nếu có thì chi phí là bao nhiêu ạ?
Em cảm ơn Bác sỹ!

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Giới tính

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

04/09/2019 10:38 CH

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 04/09/2019 10:38 CH by System Account
Last modified at 04/09/2019 10:38 CH by System Account