Địa chỉ: Tổ 12, Phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Cấp cứu 24/7

(0215)115

Hotline

0969.851.717

Trưởng phòng
CN. Lê Thị Thanh

                                                                                                                               

                                                                                                                                 

Phó phòng 
CN.Nguyễn Xuân Hiếu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                            
 
°
 Liên kết website