Địa chỉ: Tổ 12, Phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Cấp cứu 24/7

(0215)115

Hotline

0969.851.717

   

 

GIÁM ĐỐC

Ths. Bs CK II  PHẠM VĂN MẪN

       

PHÓ GIÁM ĐỐC
Ths. Bs CK II VŨ VĂN HẢI
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ths. NGUYỄN TIẾN TRIỂN
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ths. PHẠM TIẾN BIÊN
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ths. TRẦN ĐỨC NGHĨA
°
 Liên kết website